มอบชีวิตใหม่ให้เต่า

กิจกรรม ” ILC มอบชีวิตใหม่ให้เต่า สู่สีสันท้องทะเลไทย”  กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สนับสนุนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  โดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กองทัพเรือสัตหีบ  ร่วมเป็นพ่อแม่บุญธรรมเพาะเลี้ยงลูกเต่าทะเลในระยะเวลาการเลี้ยงดู 1ปี ให้เติบโตแข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่ท้องทะเล   ดำเนินกิจกรรม  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2555 จนถึงปัจจุบัน   รวมระยะเวลา 6 ปี  จำนวนเต่าที่ปล่อยทั้งสิ้น 266 ตัว