สีสันแห่งชีวิตใหม่ผู้หญิงคิดบวก

          บริษัท ILC  เป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางชั้นนำแบบครบวงจร  มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการกำลังใจฯ ในพระดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีกำลังใจ  มองตนเองและสังคมในด้านบวก

         โดยจัดกิจกรรม  “สีสันแห่งชีวิตใหม่…ผู้หญิงคิดบวก”  สอนเทคนิคการแต่งหน้า และเสริมบุคลิกภาพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำในโครงการกำลังใจทั่วประเทศ พร้อมทั้งสอนหลักคิดบวกในการดำเนินชีวิต Positive Thinking ให้กับผู้ต้องขังหญิง ได้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่คิดบวกเพราะสิ่งสำคัญความงดงามของผู้หญิงนั้น จะต้องสวยมาจากข้างในและภายนอก ถึงจะงามอย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริง