คำถามที่พบบ่อย

What's your questions?

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดยินดีที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

  • สูตร : การเลือกสรรวัตถุดิบที่เหมาะสม
  • บรรจุภัณฑ์ : การทดสอบบรรจุภัณฑ์
  • การตลาดและการวิจัยการตลาด : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสามารถแบ่งปันข้อมูลที่มาจากการวิจัยการตลาด เราเป็นสมาชิกสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับข่าวคราวล่าสุดวงการเครื่องสำอาง นอกจากนี้ เรายังรู้จักบริษัทที่จัดทำการวิจัยการคลาดต่างประเทศอีกด้วย

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดมีการผลิตหลายระดับปริมาณการสั่ง อย่างไรก็ดีขั้นต่ำการผลิตมักจะต้องเหมาะสมกับปริมาณขั้นต่ำการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือก บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสามารถช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดมีสูตรเครื่องสำอางหลากหลายเหมาะกับงบประมาณการออกสินค้าแบรนด์ของท่าน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ให้อยู่ในงบประมาณได้อีกด้วย

หลังจากที่สูตรและบรรจุภัณฑ์ได้รับการสรุปแล้ว การผลิตเบื้องต้น จะใช้เวลา 4-6 เดือน อย่างไรก็ดี ระยะเวลาอาจจะนานกว่า หรือเร็วขึ้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกและความพร้อมของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด ยินดีที่จะช่วยเหลือเรื่องการออกแบบสินค้าใหม่ ด้วยค่าบริการที่สมเหตุผล

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดมีความยินดีที่จะให้คำแนะนำเรื่องบรรจุภัณฑ์ทั้งจากในและต่างประเทศ และสามารถแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสมเหตุสมผล และหากลูกค้าต้องการที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในเครือสหกรุ๊ป ทางบริษัทฯ ก็มีความยินดีนำเสนอให้เช่นกัน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสามารถทำเรื่องขอจด อย. สำหรับสูตรที่เกิดจากเราได้

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสามารถจัดการเรื่องเอกสารการส่งออก อาทิ Form A and Form D, and Certificate of Free Sale.

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดมีบริการขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับที่หมายที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Contact Us

error: Content is protected !!