สมัครงาน

สมัครงาน หางาน รับสมัครพนักงาน ประจำ รายวัน บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (สำนักงานสุวรรณภูมิ)

สมัครงาน

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงรักษา ระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ

สมัครงาน

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 

 • บำรุงรักษาและตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร  เช่น ระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมใช้
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง งานระบบทำความเย็น ภายในอาคาร
 • วางแผนการซ่อมบำรุง ระบบทำความเย็น และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 20-35 ปี
 2. วุฒิปวส. สาขา ช่างยนต์ ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างเครื่องปรับอากาศ
 3. ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ในด้าน ซ่อมบำรุง เครื่องทำความเย็น
 4. มีความรู้ระบบเครื่องชิลลเลอร์ สามารถทำ PM เครื่องทำความเย็นประจำเดือนได้ งานซ่อมบำรุง เติมน้ำยา เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น

สนใจติดต่อตามที่อยู่ หรือ Email ด้านล่าง

ที่อยู่:  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (สำนักงานสุวรรณภูมิ)

62 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร: 0-2346-8222 ต่อ 7308 ถึง 9
แฟกซ์: 0-2294-4479

HR: Paranee

Email : c_paranee@ilc-cosmetic.com

Web sitehttps://www.ilc-cosmetic.com

สมัครงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

*รับด่วน*

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 

 1. นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหาร
 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน
 3. รณรงค์ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขึ้นอีก
 5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับการประสบอันตราย
 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายด้านความปลอดภัย
 7. จัดทำแผนฉุกเฉินประจำปี รวมทั้งตรวจสอบและทบทวนแผนอพยพหนีไฟเพื่อส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 8. เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุหลังจากการเกิดเหตุและนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข
 9. กำกับดูแลการฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 35-40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
 3. มีประสบการณ์การทำงานประมาณ 10 ปี เกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิต
 4. ประสบการณ์การบริหารประมาณ 5 ปีในบริษัท

สนใจติดต่อตามที่อยู่ หรือ Email ด้านล่าง

ที่อยู่:  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (สำนักงานสุวรรณภูมิ)

          62 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร: 0-2346-8222 ต่อ 7308 ถึง 9
แฟกซ์: 0-2294-4479

 HR: Paranee

 Email : c_paranee@ilc-cosmetic.com

 Web sitehttps://www.ilc-cosmetic.com

สมัครงาน

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (การผลิต)

สมัครงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบงานควบคุม ดูแล ปรับตั้ง เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในกระบวนการขึ้นรูป  การบรรจุ การแพ็ค  
 • ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ Tooling Jig and die ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนฝึกสอนแนะนำพนักงานคุมเครื่องและ พนักงานบรรจุให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 • ทำการซ่อมแซม ,แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหากับเครื่องจักรเบื้องต้นได้
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
 • เขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
 • บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 – 35 ปี
 • จบวุฒิปวช.-ปวส. สาขาช่างกล,เทคนิคการผลิต,เครื่องมือกล,ช่างเชื่อม,ช่างอุตสาหกรรม,ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

สมัครงาน

ตำแหน่ง นักเคมี R&D

สมัครงาน
อัตราที่รับ : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 

-จัดทำตัวอย่างสินค้า โดยกำหนดสูตรและวิธีทำ ศึกษาค้นคว้าและทดลองสินค้าใหม่  ตรวจสอบวัตถุดิบ ติดตามผลการทดลองคุณภาพสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 2. สนใจงานด้านวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องสำอาง
 3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีความเป็นผู้นำ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้ดี
error: Content is protected !!