สมัครงาน
อัตราที่รับ : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 

-จัดทำตัวอย่างสินค้า โดยกำหนดสูตรและวิธีทำ ศึกษาค้นคว้าและทดลองสินค้าใหม่  ตรวจสอบวัตถุดิบ ติดตามผลการทดลองคุณภาพสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  2. สนใจงานด้านวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องสำอาง
  3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  4. มีความเป็นผู้นำ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้ดี