*รับด่วน*

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 

 1. นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหาร
 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน
 3. รณรงค์ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขึ้นอีก
 5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับการประสบอันตราย
 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายด้านความปลอดภัย
 7. จัดทำแผนฉุกเฉินประจำปี รวมทั้งตรวจสอบและทบทวนแผนอพยพหนีไฟเพื่อส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 8. เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุหลังจากการเกิดเหตุและนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข
 9. กำกับดูแลการฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 35-40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
 3. มีประสบการณ์การทำงานประมาณ 10 ปี เกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิต
 4. ประสบการณ์การบริหารประมาณ 5 ปีในบริษัท

สนใจติดต่อตามที่อยู่ หรือ Email ด้านล่าง

ที่อยู่:  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (สำนักงานสุวรรณภูมิ)

          62 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร: 0-2346-8222 ต่อ 7308 ถึง 9
แฟกซ์: 0-2294-4479

 HR: Paranee

 Email : c_paranee@ilc-cosmetic.com

 Web sitehttps://www.ilc-cosmetic.com