ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก

โรงงานผลิตของ ILC มีความล้ำหน้าเชิงนวัตกรรมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความสะอาด ทำให้ผลิตภัณฑ์สำหรับ ดูแลช่องปาก และฟันของเราผ่านการทดสอบด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ

Oral Care Lists

  • น้ำยาบ้วนปาก
  • ยาสีฟัน
  • น้ำยาเพื่อฟันขาว
error: Content is protected !!
โรงงานผลิตเครื่องสำอาง